تازه نوشته ام داغ بخوانید

🔹️مثل آه…

اندازه‌ی آهی جنون عشق او پایید افسوس عمر نوح می‌خواهد فراموشی   مرضیه عطایی” ارغوان”

ادامه مطلب »

🔹زمزمه…

آدم‌هایی که در مهربانی بُخل می‌ورزند انرزی‌خواران قهّاری هستند. #پچ‌پچ_تنهایی_ارغوان

ادامه مطلب »

🔹پچ‌پچ تنهایی…

هیچ‌وقت دل‌بسته‌ی یک پرنده‌ی زخمی نشوید، همین‌که زخم‌اش خوب شد، پر می‌کشد.   #پچ‌پچ_تنهایی_ارغوان

ادامه مطلب »

🔹مثل آتش…

باید تو را از دور دوست بدارم آتش فقط برای تماشاست !   مرضیه عطایی” ارغوان”  

ادامه مطلب »

🔹هذیان…

همین که کوچه خالی شد، نگاه تو ترسید. من پشت درخت توت پنهان شدم. گنجشک‌ها هنوز سرگردان شاخه‌ها بودند. زوزه‌ی باد در گوش ما می‌پیچید. زن همسایه بین بوسه‌های ما گم شد. عصر تابستان بود. ما خواب هفت‌سنگ و عروسک

ادامه مطلب »